πλαστικήχειρουργική.gr

πλαστική επανορθωτική και αισθητική χειρουργική
Βρίσκεστε εδώ: Home Περιορισμός Ευθύνης
Πλαστική Προσώπου 1
Πλαστική Στήθους 2
Πλαστική Σώματος 3
Πλαστική της Ευαίσθητης Περιοχής 4
  • Πλαστική της Ευαίσθητης Περιοχής

Πλαστική για Άνδρες 5
Πλαστική για Παιδιά 6

Περιορισμός Ευθύνης

Όροι Χρήσης - Περιορισμός Ευθύνης – Προσωπικά Δεδομένα

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Ιστοτόπου αυτού παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του Ιστοτόπου. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Ιστοτόπου. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστοτόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Ιστοτόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον Ιστότοπο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Ο Ιστότοπος έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ενημερωμένες και ακριβείς. Οι πληροφορίες αυτές όμως μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή υπό το φως νέων επιστημονικών ανακαλύψεων και κλινικών δεδομένων. Ως εκ τούτου ο Ιστότοπος δεν εγγυάται με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ είναι ακριβείς, έγκυρες, ενημερωμένες ή πλήρεις, και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για λάθη ή παραλήψεις που τυχόν υπάρχουν ή για τα αποτελέσματα από τη χρήση των πληροφοριών αυτών.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο δεν αποτελούν με κανένα τρόπο προτροπή για την πραγματοποίηση οποιαδήποτε χειρουργικής ή μη επέμβασης ή άλλης ιατρικής πράξης, και δεν αποτελούν διαφημιστικό υλικό για κανένα πρόσωπο, εταιρεία ή οργανισμό.

Ο Ιστότοπος δεν παρέχει εξατομικευμένες πληροφορίες ή διαγνώσεις σε άτομα ή ασθενείς, σχετικά με την πάθησή ή τη θεραπεία τους. Ο Ιστότοπος παρέχει μόνο γενικές πληροφορίες για το αντικείμενο της Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, και δεν αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει μια Ιατρική Επίσκεψη. Οποιοδήποτε ιατρικό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστοτόπου αυτού, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από εξειδικευμένο ιατρό, μετά από δια ζώσης εξέταση.

Πολλές από τις εικόνες/φωτογραφίες που περιέχονται στον Ιστότοπο προέρχονται από μη προστατευμένες πηγές του Διαδικτύου (Internet) ή από έντυπο υλικό. Πολλές από τις εικόνες/φωτογραφίες αυτές μπορεί να υπάρχουν και σε άλλους ιστοτόπους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι εικόνες/φωτογραφίες αυτές περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο για την ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών, σχετικά με τις επεμβάσεις και λοιπές ιατρικές πράξεις που περιγράφονται και δεν αποτελούν με κανένα τρόπο υπόσχεση για το αναμενόμενο αποτέλεσμα των επεμβάσεων ή ιατρικών πράξεων αυτών.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο, δεν αποτελούν, ούτε μπορούν αν θεωρηθούν με κανένα τρόπο, είτε αποσπασματικά είτε στο σύνολό τους, δέσμευση εκ μέρους των συγγραφέων του Ιστοτόπου.

Τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο Ιστότοπος αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ο Ιστότοπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης ο Ιστότοπος δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο Ιστότοπος δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο Ιστότοπος.

Ο Ιστότοπος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων (web sites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους (web sites) και σελίδες, οι οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο Ιστότοπος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων (web sites) και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Ο Ιστότοπος δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα/στοιχεία από τους επισκέπτες/χρήστες. Τα μόνα στοιχεία που διατηρεί ο Ιστότοπος σχετικά με τους επισκέπτες/χρήστες είναι τα στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο ίδιος ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας. Ο Ιστότοπος έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των στοιχείων των επισκεπτών/χρηστών του, αλλά δεν μπορεί με κανένα τρόπο να εγγυηθεί την απόλυτη προστασία των δεδομένων αυτών. Εμπιστευτικές πληροφορίες που αποστέλλονται προς τον Ιστότοπο αποστέλλονται με ιδία ευθύνη του αποστολέα. Εάν επιθυμείτε μεγαλύτερη ασφάλεια μπορείτε να αποστείλετε τις εμπιστευτικές πληροφορίες με συστημένη επιστολή. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Ιστότοπο προκειμένου να ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Ιστοτόπου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Επικοινωνήστε μαζί μας!
(Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ένα ραντεβού.)
Καλέστε στο 210-3612681 ή Στείλτε μας μήνυμα
Email (*)
Email is required.
Μήνυμα (*)
Message is Required.
Ερώτηση ασφαλείας Ερώτηση ασφαλείας   Ανανέωση
Captcha is not correct. Please try again.
  

Ρωτήστε τον Κο Ζαμπάκο

Ρωτήστε τον Κο Ζαμπάκο
Ρωτήστε τον Κο. Ζαμπάκο.
Στείλτε τα ερωτήματά σας για να λάβετε απάντηση απευθείας από τον Κο. Ζαμπάκο,
ή καλέστε στο 210-3612681
Η ερώτηση αφορά (*)

Παρακαλούμε επιλέξτε το ιατρείο που σας ενδιαφέρει
Όνομα (*)
Please type your Full Name.
Email (*)
Please type your valid email.
Ερώτηση (*)
Please type your question.
Όροι: Η ταυτοτητά σας θα παραμείνει εμπιστευτική, η ερώτησή σας όμως καθώς και η απάντηση του Κου Ζαμπάκου μπορεί να δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα μας για την ενημέρωση και άλλων ασθενών.
Αποδοχή των όρων (*)
Please accept the Terms
Ερώτηση ασφαλείας Ερώτηση ασφαλείας   Ανανέωση
Invalid answer to security question. Please try again.

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ