Λιποαναρρόφηση με Vaser

352 198 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

    Ενημερωτικό video για τη Λιποαναρρόφηση με Vaser (ή Vaser Λιποεπιλογή).