Τι είναι η μειωτική επέμβαση μαστών (ASPS)

352 198 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

    Video από την Αμερικανική Εταιρεία Πλαστικών Χειρουργών (ASPS) για τη μειωτική επέμβαση μαστών.

    Μέλος της Αμερικανικής Εταιρεία Πλαστικών Χειρουργών συζητά για τη μειωτική επέμβαση μαστών και σημειώνει “αν λάβουμε υπόψη μας όλες τις επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής, οι πιο ικανοποιημένες ασθενείς είναι μακράν οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μειωτική επέμβαση μαστών.”