Συνέντευξη του Κου Ζαμπάκου στο Ιατρείο Πλαστικής Χειρουργικής Μυτιλήνης – Νοέμβριος 2013

150 150 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

    Συνέντευξη του Κου Ζαμπάκου στο Ιατρείο Πλαστικής Χειρουργικής Μυτιλήνης – Νοέμβριος 2013