Ομιλία του Κου Ζαμπάκου για την Αντιμετώπιση των Σωληνωτών Μαστών – 18/10/2017

150 150 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος
    Ομιλία του Κου Ζαμπάκου στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Αισθητικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής 18/10/2017