Ομιλία του Κου Ζαμπάκου για την Ογκοπλαστική Χειρουργική του Μαστού – 4/5/2018

1 1 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος
    Ομιλία του Κου Ζαμπάκου για την Ογκοπλαστική Χειρουργική του Μαστού στην Ημερίδα Χειρουργικής του Μαστού της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής του ΓΝΑ Γεννηματάς 4/5/2018