ΕΠIΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Commentary on: Challenging Breast Augmentations: The Influence of Preoperative Anatomical Features on the Final Result

765 1024 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Zambacos GJ
Aesth Surg J 2016, 36(1):321-323

read more

Tuberous Breast Deformity: Classification and Treatment Strategy for Improving Consistency in Aesthetic Correction

779 1024 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Mandrekas AD., Zambacos GJ
Plast Reconstr Surg 2015, 136(2):269e

read more

Redraping of the fat and eye lift for the correction of the tear trough.

576 768 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Liapakis, IE, Paschalis EI, Zambacos GJ, Englander M, Mandrekas AD
J Cranio-Maxillo-Facial Surg 2014, 42:1497-1502

read more

Silicone lymphadenopathy after breast augmentation: Case reports, review of the literature, and current thoughts.

592 793 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Zambacos GJ, Molnar C, Mandrekas AD
Aesth Plast Surg 2013; 37:278-289

read more

The distally based sural flap: A useful tool in the coverage of complex wounds of the distal third of shin and proximal foot.

745 1024 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Spyropoulou GA, Zampakos GJ, Hapsas DA, Kalofonou M, Vourtsis S, Mandrekas AD
Hellenic Journal of Surgery 2011, 83(5):245-250

read more

Familial occurrence of calcifying epithelioma of Malherbe.

377 500 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Papadavid E, Mistidou M, Katoulis A, Zambacos G, Stavrianeas N, Panayiotides J, Dalamaga M, Dinopoulos A.
Int J Dermatol. 2010 Dec;49(12):1456-7

read more

Development of Two Primary Malignant Melanomas after Treatment with Adalimumab: A Case Report and Review of the Possible Link between Biological Therapy with TNF-alpha Antagonists and Melanocytic Proliferation.

331 441 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Katoulis AC, Kanelleas A, Zambacos G, Panayiotides I, Stavrianeas NG.
Dermatology 2010 Aug;221(1):9-12. Epub 2010 May 13

read more

Aesthetic reconstruction of the tuberous breast deformity: a 10-year experience.

779 1024 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Mandrekas AD, Zambacos GJ.
Aesthet Surg J. 2010 Sep 1;30(5):680-92
Βραβεύτηκε ως καλύτερη διεθνής εργασία για το 2010

read more

Pediatric nasal reconstruction for nasal tip hemangioma.

200 268 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Mandrekas AD, Zambacos GJ, Hapsas DA.
Plast Reconstr Surg 2010 May;125(5):1571-2

read more

The reverse radial forearm flap in reconstruction of the hand.

200 268 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Zambacos G.J., Mandrekas A.D.
Plast Reconstr Surg 2008, 122(6):1979-80

read more