Μεταμόσχευση μαλλιών

H ανδρογενετική αλωπεκία, ο συχνότερος τύπος τριχόπτωσης στους άνδρες, οφείλεται στην επίδραση των ανδρικών ορμονών στους υποδοχείς τριχών, που για λόγους κυρίως κληρονομικούς, εμφανίζουν ιδιαίτερη ευαισθησία στη δράση τους, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωσή τους, στην τριχόπτωση και τελικά στην οριστική απώλεια των μαλλιών.

Οι τρίχες που βρίσκονται στο μπροστινό και πάνω τμήμα του τριχωτού της κεφαλής είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητες στη δράση των ανδρικών ορμονών, ενώ οι τρίχες που βρίσκονται στο πίσω και πλαϊνό τμήμα του τριχωτού της κεφαλής, παρουσιάζουν γενετική αντίσταση στα ανδρογόνα και δεν επηρεάζονται από τη δράση τους.

Σε αυτήν ακριβώς την παρατήρηση βασίζεται η μεταμόσχευση μαλλιών, αφού οι τρίχες από το πίσω και πλαϊνό τμήμα του τριχωτού της κεφαλής διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους και μετά τη μεταμόσχευση στο μπροστινό τμήμα του τριχωτού και δεν πέφτουν ποτέ.

Πώς γίνεται η μεταμόσχευση μαλλιών;
Η μεταμόσχευση μαλλιών γίνεται με την λήψη των τριχών από μια περιοχή σταθερής τριχοφυίας, όπως το πίσω και πλαϊνό τμήμα του τριχωτού της κεφαλής (δότρια περιοχή) και την μεταφύτευσή τους στην περιοχή που παρουσιάζει αραίωση ή απώλεια των μαλλιών όπως στο μπροστινό και πάνω τμήμα του τριχωτού της κεφαλής (λήπτρια περιοχή).

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι τρίχες διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους και μετά την μεταφύτευσή τους, και συνεχίζουν να αναπτύσσονται χωρίς να επηρεάζονται από τα ανδρογόνα.
Η λήψη των προς μεταμόσχευση τριχών μπορεί αν γίνει μία-μία (τεχνική FUE – follicular unit extraction) ή πολλές μαζί που χωρίζονται μετά (τεχνική strip). Κάθε τεχνική έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της, και η επιλογή της καταλληλότερης τεχνικής για τον κάθε ασθενή είναι αυστηρά προσωποποιημένη.
Η τεχνική της εμφύτευσης είναι η ίδια και στις δύο περιπτώσεις, και προσπαθεί να ανακατανείμει τα διαθέσιμα τριχοθυλάκια στην προβληματική περιοχή με τρόπο που να εξασφαλίζει ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Για να κλείσετε ραντεβού επικοινωνήστε μαζί μας