Σωληνωτοί Μαστοί

Οι σωληνωτοί μαστοί είναι μια συγγενής ανωμαλία των μαστών, μια διαταραχή δηλαδή που δημιουργείται κατά τη διάπλαση των μαστών στην εμβρυΪκή ζωή με συνέπειες που εμφανίζονται πολύ αργότερα, κατά την εφηβεία, οπότε και αναπτύσσεται το στήθος.
Πρόκειται για μια πάθηση αρκετά συχνή, που χαρακτηρίζεται από διαταραχή της ανάπτυξης της βάσης μαστού (οι μαστοί δεν αναπτύσσονται σωστά κατά τον οριζόντιο και τον κάθετο άξονα), υποπλασία (οι μαστοί είναι μικροί ή ατροφικοί), έλλειψη δέρματος στο κάτω μέρος των μαστών, ενώ το σύμπλεγμα της θηλής και τη άλω είναι συνήθως υπερτροφικό. Ο βαθμός της διαταραχής της ανάπτυξης των μαστών μπορεί να διαφέρει σημαντικά ακόμη και στο ίδιο άτομο, με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται συχνά έντονη ασυμμετρία μεταξύ των δύο μαστών.
Η ψυχολογική επιβάρυνση που προκαλεί η ύπαρξη των σωληνωτών μαστών είναι τεράστια, και πολλά νέα κορίτσια αισθάνονται ντροπή και κρύβουν το πρόβλημα ακόμα και από τους γονείς τους. Πολλές κοπέλες θεωρούν ότι το πρόβλημά τους είναι κάτι πολύ σπάνιο που δεν έχει λύση και γι’αυτό αναγκάζονται να ζουν με αυτό κρύβοντάς το.

Πού οφείλεται η δημιουργία των σωληνωτών μαστών;
Η ακριβής αιτιολογία των σωληνωτών μαστών παραμένει ακόμα ασαφής. Πρόκειται για συγγενή διαταραχή, μια διαταραχή δηλαδή που δημιουργείται κατά την ενδομήτριο ζωή, αλλά δεν έχει αποσαφηνιστεί αν σε αυτή συμβάλλουν κληρονομικοί ή περιβαλλοντικοί παράγοντες και σε ποιο βαθμό.
Σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία, η δημιουργία των σωληνωτών μαστών οφείλεται στην ύπαρξη ενός “δακτυλίου” από ινώδη συνδετικό ιστό στη βάση του μαστού, οποίος εμποδίζει τη φυσιολογική ανάπτυξη του μαστού. Συγκεκριμένα, ο δακτύλιος αυτός εμποδίζει την οριζόντια και κάθετη ανάπτυξη του μαστού, με αποτέλεσμα το στήθος να λαμβάνει χαρακτηριστική σωληνωτή διαμόρφωση. Οι υπομάστιες πτυχές, οι πτυχές δηλαδή κάτω από το μαστό βρίσκονται συνήθως ψηλότερα, οι μαστοί είναι υποπλαστικοί έως ατροφικοί, ενώ το σύμπλεγμα θηλής και άλω είναι συνήθως υπερτροφικό. Επιπλέον, συχνά υπάρχει έντονη ασυμμετρία λόγω της διαφορετικής ανάπτυξης των δύο μαστών.

Ποιά η διαφορά σωληνωτών μαστών και μικρών-ατροφικών μαστών;
Οι σωληνωτοί μαστοί δεν είναι απλώς μια διαταραχή του μεγέθους των μαστών. Το βασικότερο πρόβλημα είναι η διαταραχή της ανάπτυξης της βάσης του μαστού, με αποτέλεσμα ο μαστός να έχει “στενή” βάση και να εμφανίζει σωληνωτή διαμόρφωση. Έτσι ακόμα και αν προσπαθήσουμε απλά να μεγαλώσουμε το μέγεθός τους όπως στην αυξητική επέμβαση μαστών, το σωληνωτό σχήμα δεν θα διορθωθεί.

Πώς μπορούν να διορθωθούν οι σωληνωτοί μαστοί;
Η θεραπεία των σωληνωτών μαστών είναι χειρουργική και απαιτεί εξειδικευμένες τεχνικές για να αποκατασταθεί το σχήμα αλλά και το μέγεθος των μαστών.

Τα βασικά βήματα που απαιτούνται είναι:
-τομή γύρω από τη θηλή ώστε να μειωθεί το μέγεθος του συμπλέγματος θηλής-θηλαίως άλω σε φυσιολογικά όρια (εφόσον αυτο είναι υπερτοφικό)
-διαίρεση του ινώδους δακτυλίου που προκάλεσε το πρόβλημα
-ανακατανομή του παρεγχύματος του μαστού ώστε αυτός να λάβει φυσιολογικό σχήμα
-τοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης για την αύξηση το μεγέθους του μαστού εφόσον αυτό απαιτείται.

Σε περίπτωση αμφοτερόπλευρου προβλήματος, λόγω της συχνής ασυμμετρίας, μπορεί να χρειαστούν διαφορετικά χειρουργικά βήματα και διαφορετικά ενθέματα σε κάθε πλευρά, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή συμμετρία.

Συμπληρωματικά, μπορεί να απαιτηθεί σε δεύτερο χρόνο η μεταμόσχευση λίπους στο μαστό για την τελειοποίηση του αποτελέσματος.
Η κάθε περίπτωση σωληνωτών μαστών είναι μοναδική και απαιτείται πλήρως εξατομικευμένη αντιμετώπιση από εξειδικευμένο πλαστικό χειρουργό που θα μπορεί να εφαρμόσει όλες τις διαθέσιμες τεχνικές για τη διόρθωση του προβήματος.

Τι να περιμένω μετά την επέμβαση;
Η επέμβαση πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και διαρκεί 2-3 ώρες, ενώ συνήθως τοποθετούνται και δύο λεπτές παροχετεύσεις για την πρόληψη δημιουργίας αιματώματος. Μετά την επέμβαση απαιτείται παραμονή μίας ημέρας στο νοσοκομείο. Ο πόνος είναι συνήθως ήπιος και αντιμετωπίζεται με αναλγητικά τύπου Depon ή Lonarid. Τα ράμματα είναι ως επί το πλείστον εσωτερικά και απορροφήσιμα. Μετεγχειρητικά απαιτείται η χρήση ενός άνετου σουτιέν χωρίς μπανέλες (αθλητικό ή σουτιέν θηλασμού) για ένα περίπου μήνα.

Αρχικά παρατηρείται κάποιο οίδημα και ο μαστοί φαίνονται λίγο μεγαλύτεροι και λίγο ψηλότερα από το επιθυμητό. Το δέρμα στο κάτω τμήμα του μαστού είναι συνήθως τεντωμένο και ο μαστός δεν έχει αρχικά το επιθυμητό σχήμα. Μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες όμως το οίδημα σταδιακά υποχωρεί, το δέρμα χαλαρώνει από την τάση και το στήθος παίρνει σιγά σιγά την τελική μορφή του.

Μετεγχειρητικά μπορεί να παρουσιαστούν μεταβολές στην αισθητικότητα των θηλών και των μαστών. Μερικές ασθενείς μπορεί να χάσουν τελείως την αίσθηση στις θηλές, άλλες αναφέρουν πολύ μικρή μείωση της αισθητικότητας, ενώ μερικές ασθενείς αναφέρουν ακόμα και αύξηση της αισθητικότητας των θηλών. Στις περισσότερες περιπτώσεις που εμφανίζονται μεταβολές της αισθητικότητας, αυτές είναι μόνο προσωρινές και επανέρχονται μετά από μερικούς μήνες. Σε ένα πολύ μικρό αριθμό ασθενών όμως η μείωση της αισθητικότητας μπορεί να είναι μόνιμη.

Εάν μείνετε έγκυος μετά την επέμβαση, οι μαζικοί σας αδένες θα υποστούν τις ίδιες επιπτώσεις από τις ορμονικές μεταβολές όπως και αν δεν είχατε ενθέματα, και το στήθος σας θα μεγαλώσει. Αντίστοιχα, μετά την εγκυμοσύνη και το τέλος του θηλασμού, το στήθος σας θα ρικνωθεί σε κάποιο βαθμό. Είναι αδύνατον να προβλέψει κανείς το βαθμό κατά τον οποίο θα επέλθουν οι μεταβολές αυτές, το μέγεθος των ενθεμάτων όμως θα παραμείνει το ίδιο.
Η ικανότητα θηλασμού συνήθως δεν επηρεάζεται από την επέμβαση, και εάν θέλετε, μπορείτε να θηλάσετε μετά από ενδεχόμενη εγκυμοσύνη, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει αρκετός μαστός για να παράγει το γάλα. Θα πρέπει όμως να έχετε υπόψη σας ότι άσχετα με το αν έχετε ενθέματα σιλικόνης ή όχι, δεν έχουν όλες οι γυναίκες την ικανότητα να θηλάσουν.

Πότε μπορώ να επανέλθω στις φυσιολογικές δραστηριότητές μου;
Ήδη από την πρώτη μέρα μετά την επέμβαση μπορείτε να κυκλοφορείτε ελεύθερα αλλά καλό θα ήταν να μην κάνετε δουλειές για 10-15 ημέρες. Σεξουαλική δραστηριότητα δεν επιτρέπεται για 3-4 εβδομάδες. Επιστροφή σε ελαφρά εργασία συνιστάται μετά από 5-7 ημέρες, ενώ πλήρης επάνοδος στις δραστηριότητές σας αναμένεται μετά από 1 μήνα.

Για να κλείσετε ραντεβού επικοινωνήστε μαζί μας

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Google Analytics is a tool that helps website owners measure how users interact with website content. As a user navigates between web pages, Google Analytics provides website owners JavaScript tags (libraries) to record information about the page a user has seen, for example, the URL of the page. The Google Analytics JavaScript libraries use HTTP Cookies to "remember" what a user has done on previous pages/interactions with the website.
 

Click to enable/disable Google Fonts.
Google Fonts logs records of the CSS and the font file requests, and access to this data is kept secure. Aggregate usage numbers track how popular font families are, and are published on our analytics page. We use data from Google’s web crawler to detect which websites use Google fonts. This data is published and accessible in the Google Fonts BigQuery database. To learn more about the information Google collects and how it is used and secured, see Google's Privacy Policy.
 

Click to enable/disable Google Maps.
For users of Maps Embed API, Google uses anonymous cookies to determine the number of unique users of the API. Google also accumulates statistics about the types of features used from the Maps product.
 

Click to enable/disable video embeds.
Video providers (e.g. YouTube, Vimeo) can collect user data and record information that helps measure how users interact with site content. By enabling video embeddings you agree to the terms of use stated by each provider in their privacy policy.
 
We and our partners use technologies such as cookies, and we process personal data, such as IP addresses and cookie identifiers, to tailor ads and content to your interests, to measure the performance of your ads and content, and to gain in-depth knowledge of the audience that saw the ads and the content. Click below to agree to the use of this technology and the processing of your personal data for these purposes. You can change your mind and change your consent options at any time by returning to this site.