Επιστημονικά
άρθρα

Aesthetic reconstruction of the tuberous breast deformity.

375 500 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Mandrekas AD, Zambacos GJ.
In: Shiffman M. (Ed.): Breast Augmentation, Springer 2008

read more

The role of betadine irrigation in breast augmentation.

765 1024 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Zambacos GJ, Mandrekas AD, Morris RJ.
Plast Reconstr Surg. 2007 Dec;120(7):2115

read more

The «reverse» latissimus dorsi myocutaneous flap for reconstruction of the gluteal region.

765 1024 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Zambacos G.J., Mandrekas A.D.
Plast Reconstr Surg 2007 Jun;119(7):2326-7

read more

Epinephrine use in the fingers.

765 1024 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Zambacos G.J., Mandrekas A.D.
Plast Reconstr Surg Oct;120(5):1436

read more

The incidence of tuberous breast deformity in asymmetric and symmetric mammaplasty patients.

765 1024 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Zambacos G.J., Mandrekas A.D.
Plast Reconstr Surg. 2006, 118(7):1667

read more

Complication Rates in Inferior Pedicle Reduction Mammaplasty.

765 1024 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Zambacos G.J., Mandrekas A.D.
Plast Reconstr Surg 2006, 118(1):274-5

read more

Routine histological examination of the mastectomy scar at the time of breast reconstruction.

150 200 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Zambacos G.J., Wilson P.A., Miminas D., Morris R.J.
Br J Plast Surg 2005, 58(1):122

read more

Επίδραση της ιωδιούχου ποβιδόνης σε προθέσεις σιλικόνης. Πειραματική μελέτη και κλινικές εφαρμογές.

745 1024 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Ζαμπάκος Γ.Ι., Nguyen D., Morris R.J.
Ελληνική Πλαστική Χειρουργική 2004, 2(1):79-84

read more

Επίδραση της ιωδιούχου ποβιδόνης σε προθέσεις σιλικόνης. Πειραματική μελέτη και κλινικές εφαρμογές.

765 1024 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Ζαμπάκος Γ.Ι., Nguyen D., Morris R.J.
Ελληνική Πλαστική Χειρουργική 2004, 2(1):79-84

read more

Effect of povidone iodine on silicone breast implants. An in vitro experimental study. Implications for clinical practice.

765 1024 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Zambacos G.J., Nguyen D., Morris R.J.
Plast Reconstr Surg 2004, 114(3):706-710

read more

Για να κλείσετε ραντεβού επικοινωνήστε μαζί μας