Επιστημονικά
άρθρα

Aesthetic reconstruction of the tuberous breast deformity.

765 1024 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Mandrekas A.D., Zambacos G.J., Anastasopoulos A., Hapsas D., Lambrinaki N, Ioannidou-Mouzaka L.
Plast Reconstr Surg 2003, 112:1099-1108

read more

The electrocardiography dot as a preoperative marker for nipple-areola complex reconstruction.

200 268 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Zambacos G.J., Mandrekas A.D.
Plast Reconstr Surg 2003, 112(7):1953

read more

TRAM flap breast reconstruction and weight fluctuations: It is alive!

765 1024 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Mandrekas A.D., Zambacos G.J., Zervoudis S.
Plast Reconstr Surg 2003, 112(2):696-697

read more

The reverse latissimus dorsi flap for lumbar defects.

765 1024 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Zambacos G.J., Mandrekas A.D.
Plast Reconstr Surg 2003, 111(4):1576-8

read more

Aesthetic reconstruction of the tuberous breast deformity.

765 1024 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Mandrekas A.D., Zambacos G.J., Anastasopoulos A., Hapsas D., Lambrinaki N, Ioannidou-Mouzaka L.
Plast Reconstr Surg 2003, 112:1099-1108

read more

Treatment of bilateral severe eyelid burns with skin grafts: An Odyssey.

569 768 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Mandrekas A.D., Zambacos G.J., Anastasopoulos A.
Burns 2002, 28(1):80-6

read more

Η προγνωστική σημασία της πρωτεΐνης p53 στον καρκίνο του στομάχου.

724 1024 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Νεονάκης Ε., Τερζής Ι., Σφηνιαδάκης Ι., Ζαμπάκος Γ.Ι.
Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων 2001, 35:31-35

read more

Massive Prepatellar Bursa: A case of natural tissue expansion. Anatomic and histologic implications.

765 1024 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Zambacos G.J., Shroff N., Newman P.L., Morris R.J.
Plast Reconstr Surg 2001,108(1):267-268

read more

Breast-feeding after inferior pedicle reduction mammaplasty.

765 1024 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Zambacos G.J., Mandrekas A.D.
Plast Reconstr Surg 2001, 107(1):294-5

read more

Prophylactic Mastectomy, Oophorectomy, Hysterectomy and immediate Transverse Rectus Abdominis Muscle flap breast reconstruction in a BRCA-2-Negative patient.

765 1024 Πλαστική, Επανορθωτική, Αισθητική Χειρουργική - Γεώργιος Ζαμπάκος

Morris R.J., Koshy C.E., Zambacos G.J.
Plast Reconstr Surg 2000, 105(1):473

read more

Για να κλείσετε ραντεβού επικοινωνήστε μαζί μας