Πωγωνοπλαστική

Η θέση και η μορφή του πηγουνιού (πώγωνος) παίζουν σημαντικό ρόλο στην αρμονία και την αισθητική ισορροπία του προσώπου. Εάν το πηγούνι βρίσκεται πιο μπροστά από την αισθητική γραμμή που φέρεται κάθετα από τη ρίζα της ρινός (ριζορρίνιο) έχουμε “μακρογναθισμό”, ενώ αν βρίσκεται πίσω από αυτήν έχουμε “μικρογναθισμό”. Αποτέλεσμα του μικρο- ή του μακρογναθισμού είναι ότι όλο το πρόσωπο βρίσκεται σε δυσαρμονία, ενώ μερικές φορές μπορεί να συνδυάζεται και με προβλήματα κατά τη σύγκλιση των οδόντων.
Η πωγωνοπλαστική (ή γενειοπλαστική) είναι η επέμβαση εκείνη που αποκαθιστά το σχήμα και το μέγεθος του πηγουνιού (πώγωνος), είτε αυξάνοντας το μέγεθός του, με την τοποθέτηση ενός ειδικού ενθέματος, είτε μειώνοντας το μέγεθός του, αφαιρώντας τμήμα του οστού της κάτω γνάθου (σαγονιού).
Πολλές φορές η πωγωνοπλαστική συνδυάζεται με τη ρινοπλαστική, για την αποκατάσταση της ισορροπίας στο πρόσωπο, καθώς το μέγεθος του πηγουνιού μπορεί να επηρεάζει το πως αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της μύτης

Πώς γίνεται;
Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία ή τοπική αναισθησία και μέθη, και συνήθως δεν απαιτείται νοσηλεία στο νοσοκομείο.
Στην περίπτωση του μικρογναθισμού η αντιμετώπιση γίνεται με την τοποθέτηση ειδικού ενθέματος σιλικόνης ή πολυαιθυλενίου μπροστά από το κατώτερο τμήμα της κάτω γνάθου, ή με οστεοτομία του κατώτερου τμήματος της κάτω γνάθου, και μετακίνησής του προς τα έξω. Και στις δύο περιπτώσεις η προσπέλαση γίνεται συνήθως από μια μικρή τομή στο εσωτερικό του στόματος, στην πτυχή ανάμεσα από τα ούλα και το κάτω χείλος (κάτω ουλοχειλική πτυχή) ή από εξωτερική τομή στην φυσική πτυχή που σχηματίζεται κάτω από το πηγούνι.
Στην περίπτωση του μακρογναθισμού η αντιμετώπιση γίνεται με οστεοτομία του κατώτερου τμήματος της κάτω γνάθου και μετακίνησής του προς τα μέσα. Eδώ η προσπέλαση γίνεται συνήθως ενδοστοματικά, από μια μικρή τομή στο εσωτερικό του στόματος, στην πτυχή ανάμεσα από τα ούλα και το κάτω χείλος (κάτω ουλοχειλική πτυχή).
Τα ράμματα που χρησιμοποιούνται μέσα στο στόμα είναι απορροφήσιμα και λειώνουν σε μερικές εβδομάδες. Εάν χρησιμοποιηθεί εξωτερική τομή τα ράμματα είναι συνήθως εσωτερικά και απορροφήσιμα και δεν χρειάζονται αφαίρεση.

Τι να περιμένω μετεγχειρητικά;
Η επέμβαση διαρκεί περίπου 1 ώρα και συνήθως μπορείτε να πάτε σπίτι σας το ίδιο απόγευμα. Ο πόνος είναι ήπιος και αντιμετωπίζεται με κοινά αναλγητικά τύπου Depon ή Lonarid. Μετεγχειρητικά χορηγείται αντιβίωση για 5 ημέρες.
Εάν η επέμβαση έχει γίνει με τομή μέσα από το στόμα, συνιστάται δίαιτα με μαλακές τροφές καθώς και στοματοπλύσεις με αντισηπτικό διάλυμα για μερικές ημέρες.

Τι μπορεί να πάει στραβά;
Τις πρώτες ημέρες εμφανίζεται οίδημα στην περιοχή που μπορεί να δημιουργήσει ένα μικρό ψεύδισμα, και υποχωρεί σε 2-3 ημέρες. Η εμφάνιση μελανιών είναι συχνή και συνήθως υποχωρεί σε 4-5 ημέρες.

Επιμόλυνση μπορεί να συμβεί όπως σε κάθε επέμβαση και αντιμετωπίζεται με αντιβίωση. Εάν μολυνθεί το ένθεμα, υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να αφαιρεθεί για να υποχωρήσει η μόλυνση.

Η επέμβαση μπορεί να επιφέρει παροδική ή και μόνιμη αλλαγή στην αισθητικότητα της περιοχής από την πίεση του ενθέματος. Τις πρώτες εβδομάδες μετά την επέμβαση συνιστάται προσοχή γιατί το ένθεμα ενδέχεται να μετακινηθεί από εξωτερική πίεση ή κρούση.

Πότε μπορώ να επανέλθω στις φυσιολογικές δραστηριότητές μου;
Ήδη από την πρώτη μέρα μετά την επέμβαση μπορείτε να κυκλοφορείτε ελεύθερα αλλά καλό θα είναι να μην κάνετε δουλειές για μία εβδομάδα. Επιστροφή σε ήπια δραστηριότητα επιτρέπεται μετά από 3-4 ημέρες ενώ επιστροφή στην εργασία σας αναμένεται μετά από 5-7 μέρες. Πλήρης επάνοδος στις δραστηριότητές σας αναμένεται μετά από ένα μήνα.

Για να κλείσετε ραντεβού επικοινωνήστε μαζί μας