Σωληνωτοί Μαστοί

Οι σωληνωτοί μαστοί είναι μια συγγενής ανωμαλία των μαστών, μια διαταραχή δηλαδή που δημιουργείται κατά τη διάπλαση των μαστών στην εμβρυΪκή ζωή με συνέπειες που εμφανίζονται πολύ αργότερα, κατά την εφηβεία, οπότε και αναπτύσσεται το στήθος.
Πρόκειται για μια πάθηση αρκετά συχνή, που χαρακτηρίζεται από διαταραχή της ανάπτυξης της βάσης μαστού (οι μαστοί δεν αναπτύσσονται σωστά κατά τον οριζόντιο και τον κάθετο άξονα), υποπλασία (οι μαστοί είναι μικροί ή ατροφικοί), έλλειψη δέρματος στο κάτω μέρος των μαστών, ενώ το σύμπλεγμα της θηλής και τη άλω είναι συνήθως υπερτροφικό. Ο βαθμός της διαταραχής της ανάπτυξης των μαστών μπορεί να διαφέρει σημαντικά ακόμη και στο ίδιο άτομο, με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται συχνά έντονη ασυμμετρία μεταξύ των δύο μαστών.
Η ψυχολογική επιβάρυνση που προκαλεί η ύπαρξη των σωληνωτών μαστών είναι τεράστια, και πολλά νέα κορίτσια αισθάνονται ντροπή και κρύβουν το πρόβλημα ακόμα και από τους γονείς τους. Πολλές κοπέλες θεωρούν ότι το πρόβλημά τους είναι κάτι πολύ σπάνιο που δεν έχει λύση και γι’αυτό αναγκάζονται να ζουν με αυτό κρύβοντάς το.

Πού οφείλεται η δημιουργία των σωληνωτών μαστών;
Η ακριβής αιτιολογία των σωληνωτών μαστών παραμένει ακόμα ασαφής. Πρόκειται για συγγενή διαταραχή, μια διαταραχή δηλαδή που δημιουργείται κατά την ενδομήτριο ζωή, αλλά δεν έχει αποσαφηνιστεί αν σε αυτή συμβάλλουν κληρονομικοί ή περιβαλλοντικοί παράγοντες και σε ποιο βαθμό.
Σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία, η δημιουργία των σωληνωτών μαστών οφείλεται στην ύπαρξη ενός “δακτυλίου” από ινώδη συνδετικό ιστό στη βάση του μαστού, οποίος εμποδίζει τη φυσιολογική ανάπτυξη του μαστού. Συγκεκριμένα, ο δακτύλιος αυτός εμποδίζει την οριζόντια και κάθετη ανάπτυξη του μαστού, με αποτέλεσμα το στήθος να λαμβάνει χαρακτηριστική σωληνωτή διαμόρφωση. Οι υπομάστιες πτυχές, οι πτυχές δηλαδή κάτω από το μαστό βρίσκονται συνήθως ψηλότερα, οι μαστοί είναι υποπλαστικοί έως ατροφικοί, ενώ το σύμπλεγμα θηλής και άλω είναι συνήθως υπερτροφικό. Επιπλέον, συχνά υπάρχει έντονη ασυμμετρία λόγω της διαφορετικής ανάπτυξης των δύο μαστών.

Ποιά η διαφορά σωληνωτών μαστών και μικρών-ατροφικών μαστών;
Οι σωληνωτοί μαστοί δεν είναι απλώς μια διαταραχή του μεγέθους των μαστών. Το βασικότερο πρόβλημα είναι η διαταραχή της ανάπτυξης της βάσης του μαστού, με αποτέλεσμα ο μαστός να έχει “στενή” βάση και να εμφανίζει σωληνωτή διαμόρφωση. Έτσι ακόμα και αν προσπαθήσουμε απλά να μεγαλώσουμε το μέγεθός τους όπως στην αυξητική επέμβαση μαστών, το σωληνωτό σχήμα δεν θα διορθωθεί.

Πώς μπορούν να διορθωθούν οι σωληνωτοί μαστοί;
Η θεραπεία των σωληνωτών μαστών είναι χειρουργική και απαιτεί εξειδικευμένες τεχνικές για να αποκατασταθεί το σχήμα αλλά και το μέγεθος των μαστών.

Τα βασικά βήματα που απαιτούνται είναι:
-τομή γύρω από τη θηλή ώστε να μειωθεί το μέγεθος του συμπλέγματος θηλής-θηλαίως άλω σε φυσιολογικά όρια (εφόσον αυτο είναι υπερτοφικό)
-διαίρεση του ινώδους δακτυλίου που προκάλεσε το πρόβλημα
-ανακατανομή του παρεγχύματος του μαστού ώστε αυτός να λάβει φυσιολογικό σχήμα
-τοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης για την αύξηση το μεγέθους του μαστού εφόσον αυτό απαιτείται.

Σε περίπτωση αμφοτερόπλευρου προβλήματος, λόγω της συχνής ασυμμετρίας, μπορεί να χρειαστούν διαφορετικά χειρουργικά βήματα και διαφορετικά ενθέματα σε κάθε πλευρά, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή συμμετρία.

Συμπληρωματικά, μπορεί να απαιτηθεί σε δεύτερο χρόνο η μεταμόσχευση λίπους στο μαστό για την τελειοποίηση του αποτελέσματος.
Η κάθε περίπτωση σωληνωτών μαστών είναι μοναδική και απαιτείται πλήρως εξατομικευμένη αντιμετώπιση από εξειδικευμένο πλαστικό χειρουργό που θα μπορεί να εφαρμόσει όλες τις διαθέσιμες τεχνικές για τη διόρθωση του προβήματος.

Τι να περιμένω μετά την επέμβαση;
Η επέμβαση πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και διαρκεί 2-3 ώρες, ενώ συνήθως τοποθετούνται και δύο λεπτές παροχετεύσεις για την πρόληψη δημιουργίας αιματώματος. Μετά την επέμβαση απαιτείται παραμονή μίας ημέρας στο νοσοκομείο. Ο πόνος είναι συνήθως ήπιος και αντιμετωπίζεται με αναλγητικά τύπου Depon ή Lonarid. Τα ράμματα είναι ως επί το πλείστον εσωτερικά και απορροφήσιμα. Μετεγχειρητικά απαιτείται η χρήση ενός άνετου σουτιέν χωρίς μπανέλες (αθλητικό ή σουτιέν θηλασμού) για ένα περίπου μήνα.

Αρχικά παρατηρείται κάποιο οίδημα και ο μαστοί φαίνονται λίγο μεγαλύτεροι και λίγο ψηλότερα από το επιθυμητό. Το δέρμα στο κάτω τμήμα του μαστού είναι συνήθως τεντωμένο και ο μαστός δεν έχει αρχικά το επιθυμητό σχήμα. Μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες όμως το οίδημα σταδιακά υποχωρεί, το δέρμα χαλαρώνει από την τάση και το στήθος παίρνει σιγά σιγά την τελική μορφή του.

Μετεγχειρητικά μπορεί να παρουσιαστούν μεταβολές στην αισθητικότητα των θηλών και των μαστών. Μερικές ασθενείς μπορεί να χάσουν τελείως την αίσθηση στις θηλές, άλλες αναφέρουν πολύ μικρή μείωση της αισθητικότητας, ενώ μερικές ασθενείς αναφέρουν ακόμα και αύξηση της αισθητικότητας των θηλών. Στις περισσότερες περιπτώσεις που εμφανίζονται μεταβολές της αισθητικότητας, αυτές είναι μόνο προσωρινές και επανέρχονται μετά από μερικούς μήνες. Σε ένα πολύ μικρό αριθμό ασθενών όμως η μείωση της αισθητικότητας μπορεί να είναι μόνιμη.

Εάν μείνετε έγκυος μετά την επέμβαση, οι μαζικοί σας αδένες θα υποστούν τις ίδιες επιπτώσεις από τις ορμονικές μεταβολές όπως και αν δεν είχατε ενθέματα, και το στήθος σας θα μεγαλώσει. Αντίστοιχα, μετά την εγκυμοσύνη και το τέλος του θηλασμού, το στήθος σας θα ρικνωθεί σε κάποιο βαθμό. Είναι αδύνατον να προβλέψει κανείς το βαθμό κατά τον οποίο θα επέλθουν οι μεταβολές αυτές, το μέγεθος των ενθεμάτων όμως θα παραμείνει το ίδιο.
Η ικανότητα θηλασμού συνήθως δεν επηρεάζεται από την επέμβαση, και εάν θέλετε, μπορείτε να θηλάσετε μετά από ενδεχόμενη εγκυμοσύνη, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει αρκετός μαστός για να παράγει το γάλα. Θα πρέπει όμως να έχετε υπόψη σας ότι άσχετα με το αν έχετε ενθέματα σιλικόνης ή όχι, δεν έχουν όλες οι γυναίκες την ικανότητα να θηλάσουν.

Πότε μπορώ να επανέλθω στις φυσιολογικές δραστηριότητές μου;
Ήδη από την πρώτη μέρα μετά την επέμβαση μπορείτε να κυκλοφορείτε ελεύθερα αλλά καλό θα ήταν να μην κάνετε δουλειές για 10-15 ημέρες. Σεξουαλική δραστηριότητα δεν επιτρέπεται για 3-4 εβδομάδες. Επιστροφή σε ελαφρά εργασία συνιστάται μετά από 5-7 ημέρες, ενώ πλήρης επάνοδος στις δραστηριότητές σας αναμένεται μετά από 1 μήνα.

Για να κλείσετε ραντεβού επικοινωνήστε μαζί μας